Poskytované právní služby

 

Ve všech níže uvedených právních odvětvích a dalších, zpracováváme na žádosti klientů právní stanoviska. Taktéž je samozřejmostí právní poradenství v záležitostech s mezinárodním prvkem. 

 

Sporová agenda:
 •  komplexní litigace s 12ti-letou praxí

Trestní právo:

 •  úplná obhajoba v celém trestním řízení

Právo spolkové:

 • zápisy do spolkového rejstříku
 • právní zastoupení ve spolkových sporech
 • komplexní zajištění právního servisu pro běžný spolkový život
 • 18ti-letá praxe se spolkovým životem

Obchodní právo:

 • společnosti a jejich zakládání
 • závazkové vztahy
 • kompletní příprava smluvní dokumentace

Občanské právo:

 • vlastnické a spoluvlastnické vztahy
 • náhrada škody
 • závazky
 • všestranná příprava smluvní dokumentace
 • zastupování před soudy

Ochrana osobních údajů

Rodinné právo:

 • komplexní právní poradenství v rodinném právu
 • příprava veškerých dokumentů a písemností
 • zastupování před soudy, všestranná právní péče
 
Pracovní právo:
 • pracovně právní vztahy
 • manažerské a jiné zaměstnanecké smlouvy
 • náhrady škody

Sídlo
Holečkova 332/5
150 00 Praha 5
Mobil: +420 608 882 003
Fax: +420 257 210 396
svajcrova@aksvajcrova.cz
evidenční číslo AK 12004
IČ 71469001
ID j4yf54u