Partneři

 

V OBLASTI MEDIACE:

Conflict Management International s.r.o.

    www.conflict-management.org
 

Mgr. et Mgr. Lenka Mrázková, zapsaná mediátorka Olomouc


Mgr. Ing. Petra Jelínková, zapsaná mediátorka


V OBLASTI ADVOKACIE:

Mgr. Bc. Michal Březovják ze Zlína

JUDr. Kamila Vránová z Blanska

 

 

 

Sídlo
Holečkova 332/5
150 00 Praha 5
Mobil: +420 608 882 003
Fax: +420 257 210 396
svajcrova@aksvajcrova.cz
evidenční číslo AK 12004
IČ 71469001
ID j4yf54u